เศรษฐกิจ

พนง. สถิติเศรษฐกิจเกษตรเชียงใหม่ชี้ราคาผักสดสูงขึ้นช่วงหน้าร้อนนี้ ผู้ค้าเผยพ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคา

นเรศ พรมคำ

หลากหลายราคา : ราคาพืชผักชนิดต่าง ๆ ณ ตลาดเมืองใหม่ในวันที่ 6 เม.ย. 60 พบว่า แต่ละชนิดมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราที่ไม่เท่ากัน (นเรศ พรมคำ)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่) รายงาน ราคาผักสดจากสวนว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในฤดูร้อนนี้  โดยสาเหตุมาจากสภาพอากาศและความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น  ซึ่งส่งผลต่อราคาผักสดในตลาดเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

       นางอรพิน  ปัญโญ  เจ้าพนักงานสถิติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่) ชี้แจงราคาผักสดจากสวนที่ทำการเก็บราคาผลผลิตทางการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นจะมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) กระจายอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่คอยรายงานราคาผลผลิตทางการเกษตรมายังสำนักงานทุกสัปดาห์  ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาจึงเป็นราคาเฉลี่ยผลผลิตทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีราคาสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นไปจนถึงเดือนมิถุนายน

 

      ทั้งนี้มาจากสาเหตุในเรื่องสภาพอากาศที่ร้อน ฝนไม่ตก ปริมาณน้ำที่ใช้เพาะปลูกก็มีน้อย สภาพพื้นที่ที่ปลูกไม่อุดมสมบูรณ์  จึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาน้อย ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น  ทำให้ราคาผักสดทั้งจากสวนและราคาในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ราคาตลาดก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการหักต้นทุนค่าขนส่ง รวมไปถึงราคาเน่าเสียของผัก เพราะผักที่มาถึงตลาด คุณภาพบางส่วนก็ลดลง อีกทั้งวันหนึ่งอาจจะขายไม่หมด จึงมีความจำเป็นต้องบวกค่าเสียหายเหล่านี้เพิ่มไป ทำให้ราคาตลาดสูงกว่าราคาจากสวน แต่ทุกร้านในตลาดจะขายในราคาที่เท่า ๆ กัน 

      จากการสัมภาษณ์นางนวลลัดดา  มูลเมือง แม่ค้าขายผักสดในตลาดเมืองใหม่ ซึ่งรับผักมาจากพ่อค้าคนกลางที่กว้านซื้อจากชาวสวนมาอีกทอดหนึ่ง  ให้สัมภาษณ์ว่า ราคาผักในตลาดก็มาจากราคาพ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนด  เมื่อเพิ่มค่าราคาเน่าเสียของผักแล้ว  ก็จะขายได้ในราคาที่แพงขึ้นจากพ่อค้าคนกลาง แต่ด้วยความที่ตลาดเมืองใหม่เป็นตลาดขายส่ง จึงทำให้ผักที่นี่ขายเกือบหมดทุกวัน หากขายไม่หมดก็จะนำมาลงแผงขายตลาดตอนเช้าต่อ ในส่วนของราคาของผักสดที่เพิ่มขึ้น นางนวลลัดดาก็ให้สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าพนักงานสถิติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่)  คือผักสดมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้  ไม่ว่าจะเป็นคะน้า บร็อคเคอรี่ ถั่วฝักยาว หัวผักกาด ผักชีไทย พริกใหญ่สด  ทั้งนี้นางนวลลัดดาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ราคาผักสดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นว่าความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผลผลิตมีปริมาณน้อย ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้ผลผลิตออกมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร